Resposta a les sol·licituds de reserva manuals

Hi ha invitats que cancel·len la reserva d’airbnb perquè airbnb els dóna 48 hores per fer-ho, des del moment de la reserva. I després d’haver cancel·lat, fan la reserva online a través de la present pàgina. Amb la qual cosa els surt la reserva significativament més barata.

Davant d’aquesta situació, la posició del propietari és la següent:

  • El propietari obté exactament els mateixos ingressos en qualsevol de les dues opcions (airbnb o reserva en la present pàgina) i per tant li és indiferent qualsevol de les dues opcions. La diferència de preu correspon a la comissió que cobra airbnb.
  • Tant la cancel·lació com la nova reserva es realitza per part del client amb procediments automatizats a les respectives webs, i per tant el propietari de la casa no pren part de la decisió.