Avís legal i política de privacitat

Andreu Canals Butcher, amb NIF / CIF 40333918-Z, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació i el contingut visual que apareix a la pàgina d’Internet de https://dosquers.com/

Amb els límits establerts a la llei, Andreu Canals Butcher, no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a Andreu Canals Butcher, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de https://dosquers.com/ pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que no pot controlar. Per tant, Andreu Canals Butcher no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’Andreu Canals Butcher. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’Andreu Canals Butcher.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Andreu Canals Butcher ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades li informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’Andreu Canals Butcher per tal de poder-li prestar i oferir els seus serveis així com per informar de les millores de la pàgina web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, mitjançant correu electrònic a rectoriadosquers@gmail.com